Magunkról"...az érintetlen természet védelme a mohó és kapzsi, evilági célokhoz kötött ember támadásával szemben valóban spirituális kötelesség. Tulajdonképpen ez az, amiért sokan azok közül, akik keresték az emberiség szellemi örökségének újraélesztését – hogy a jelenkori ember számára meggyújtsák a tradíció fényét –, oly mélyen szerették a természetet és oly szimpátiával, megértéssel és éleslátással írtak róla. Az ilyen emberek fedték és fedik fel azon kozmikus hegység és azon fenséges csúcs ragyogását és szépségét, mely érintkezik az Ürességgel és amely visszaverődik az emberi élet célját és az emberi állapot igazi szubsztanciáját alkotó spirituális jelenlétben."
                                                               
/Prof. Seyyed Hossein Nasr/Bemutatkozás

A szegedi székhelyű Életharmónia Alapítványt 2003-ban hívtuk életre azzal a céllal, hogy személyiségfejlesztéssel, lelki–szellemi értékeink megőrzésével és átadásával segítsük az ember legbensőbb lényében gyökerező harmónia és egyensúly kialakítását egyéni és közösségi szinten egyaránt. Ezen az alapon tevékenységünk kiemelt területe az ökológia, a természet- és környezetvédelem, a környezeti nevelés és környezettudatosság formálás továbbá az oktatásfejlesztés.

Célkitűzéseink közé tartozik, hogy a nevelést, az oktatást, az egyént és a közösséget a pszichológiai tudás alkalmazásával is segítsük. Közhasznú tevékenységeinken keresztül segítséget nyújtunk az önismeret mélyítésében, készségek és képességek fejlesztésében, valamint az egyéni és társadalmi problémák megértésében, megoldásában. Az emberi lét alapkérdéseit szem előtt tartva mindazokat szeretnénk megszólítani, akikben él törekvés önmaguk és a világ valódi természetének megismerését illetően. Fontosnak tartjuk a gyermekek, fiatalok mindazon képességeinek kialakulását segíteni, amelyek megléte egy sokrétű, mély természetélmény, s mindenekelőtt az ember intenzív önátélésének előfeltétele.
 
Kiemelt fontosságú célunk a tudatosság (személyes, környezeti, és társadalmi szintű) kialakulásának támogatása, a fenntartható életmódra nevelés, melynek megvalósítását a létszemlélet-, a személyiség-, és a lélek kibontakozásának segítésével látjuk elérhetőnek. Az ember benső harmóniájának kialakításával és megerősítésével, valamint a tudatosság növelésével egyúttal a természeti és szociális környezetre való mindennapi odafigyelés és nyitottság is nő. Küldetésünk ezáltal közvetett és közvetlen úton hozzájárulni az ember és környezete harmonikus egységéhez.
 
Tevékenységeink révén szeretnénk elérni, hogy minél több ember számára kialakuljon az Élet tiszteletének benső igénye, és e harmonikus kapcsolatból merítve boldog, életigenlő szemléletmód, magatartás, egyéni életutak fejlődjenek.
 
Holisztikus megközelítésű programjainkkal részt veszünk a környezeti-társadalmi ’fenntarthatóság’ mint nemzetközi prioritás megvalósításában. Kutatásainkkal a megértést, megoldáskeresést, az integráló programfejlesztést támogatjuk.
 

Az Életharmónia Alapítvány munkatársai:

 • Koncz Zsuzsa - kuratóriumi elnök, szakmai munkatárs
 • Kotogán Róbert - projektvezető, pályázatíró, szakmai munkatárs
 • Nagy Ildikó Ágnes - projektasszisztens
 • Kocsi Lajos - szakmai munkatárs, projektasszisztens
 • Nagy Imre Zsolt - szakmai munkatárs, projektasszisztens
 • Kis Bernadett - szakmai munkatárs
 • Umenhoffer István - szakmai munkatárs
 • Berkó Dániel - szakmai munkatárs
 • Matuska Ágnes - szakmai munkatárs
 • Bagdi Erika - gazdasági munkatárs, könyvelő
 • További szakemberek, partnerek
 • Alkalmi önkéntesek

 

Fő tevékenységi formáink:

 • Tanácsadás
 • Formális oktatás: előadások, képzések
 • Nem formális fejlesztő programok: tréningek, műhelymunkák, táborok, kiadványok
 • Szervezetfelmérés, szervezetfejlesztés
 • Kutatás és fejlesztés
 • Kiadványszerkesztés, kiadói tevékenység

 

Fő tevékenységi területeink:

 • Életvezetési tanácsadás, életvezetési mentori tevékenység
 • Életvezetési tréning, -műhelymunka, -tábor, -klub
 • Pszichológiai tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás
 • Nevelési tanácsadás
 • Pályatanácsadás
 • Ars Naturae - Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat szerkesztése, kiadása
 • Saját kiadványok készítése, biztosítása
 • Szemléletformáló kiadványok, filmek és linktár biztosítása
 • Filmklub vezetése
 • Mesetábor
 • Környezeti nevelés
 • Egészségre nevelés, drogprevenciós programok
 • Közösségfejlesztés, csapatépítés
 • Önismereti és készségfejlesztő iskolai tréningek
 • Élménypedagóiai programok
 • Esetmegbeszélő csoport, egyéni konzultációk
 • Szervezetfelmérés, szervezetfejlesztés, folyamattanácsadás
 • Szakértés, szaktanácsadás az életvezetés és a fenntarthatóság pedagógiájának területén
 • Szaktanácsadás intézménykertek fejlesztéshez
 • Növényadományok, közösségi faültetés
 • Partneri, szakmai együttműködés projektekben, pályázatokban, fejlesztésekben humán területeken és a fenntarthatóság témakörébenAz alapítvány aktuális és lezárult projektjei a "Projektek" menüben találhatók.Elérhetőségeink >>> 

ADÓ 1%

2010

Az adójóváírás felajánlásból alapítványunk összesen 21.466 forint támogatásban részesült.
Ezt az összeget a következő felosztásban hasznosította:

 • cél szerinti tevékenységre: 15.026 forint
 • működési költségeire: 6.440 forint.
CsatolmányMéret
Life Harmony Foundation.pdf64.3 KB