Kotogán Róbert, Koncz Zsuzsa: A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlődés kontextusában

Absztrakt

A környezettudatos viselkedés kialakításához szükséges vizsgálni a személyiségben rejlő viselkedés-meghatározó tényezőket is. Kutatásunkban a középiskolai szervezeti kultúra, - mint az énidentitás fejlődésre ható másodlagos szocializációs mező, és a környezettudatosság együtt járását vizsgáltuk.

Hipotézisünkben megfogalmaztuk, hogy az én-fejlődést eltérő módon és mértékben támogató iskolai szervezeti kultúrák esetén a diákok környezettudatossága is különböző mértékű.  Egy piarista és egy ipari-műszaki szakközépiskolában végeztünk összehasonlító kutatást.

Adatgyűjtésre csoportos tematikus kvalitatív interjút, kérdőívet, egyéni interjút alkalmaztunk, továbbá az iskola hivatalos dokumentumait, működését, szerkezetét tanulmányoztuk. Az értékelési kritériumokat az elméleti háttér alapján kidogozott szempontrendszer nyújtotta. Az eredményeket kvantitatív és kvalitatív módon is értékeltük, amelyek összesítése adta a végső eredményt. A konkrét gyakorlati környezeti nevelési cselekvési változót is vizsgáltuk, ezen a területen a két iskolaminta hasonló volt. 

A két kultúra vizsgált területeinek többségén különbség volt. Az én-fejlődést támogató elemek a piarista gimnáziumnál nagyobb (25%-al) számban jelentek meg, ugyanígy a piarista diákok válaszaikban nagyobb (20%-al) környezettudatosságot mutattak. Az eredmények metaelemzése több kutatási irányt előrevetít, és megerősíti az ilyen irányú szervezetfejlesztés relevanciáját is.

[…]

A tanulmány teljes terjedelmében a csatolmányokban található.

CsatolmányMéret
A környezeti tudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az énfejlődés kontextusában.pdf605.05 KB
Dokumentumtípus: 
Tanulmányok, esszék