Ars Naturae ajánló - Takács-Sánta András

Kedves érdeklődők! Az alábbiakban Takács-Sánta András recenzióját olvashatják az Ars Naturae folyóirat bemutatkozó számáról.

ARS NATURAE, I/1-2.

Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat

Színvonalas folyóiratot szerkeszteni mindig áldozatos munka. Ezért is örömteli, ha egy társaság ilyesmire adja a fejét. A szegedi Életharmónia Alapítvány csapata ráadásul rögtön önként a mélyvízbe ugrott: már elsőre egy könyvnek is beillő (344 oldalas) folyóiratszámmal ajándékozott meg bennünket. Méghozzá egy rendkívül igényes, gondosan szerkesztett számmal.

Ökológiai válság és transzcendencia - e kettő viszonya talán a legfőbb közös szál, amely összeköti a 24 tanulmány szinte mindegyikét. A Nagy Krízis egyik méltatlanul kis figyelmet kapó aspektusa ez - ha másért nem, már ezért is fontos az Ars Naturae bemutatkozó száma. "Már csak egy Isten menthet meg bennünket" - vélte Martin Heidegger nevezetes utolsó interjújában. És hasonlót sugallnak az új folyóirat szerzői/szerkesztői is. Ami persze rengeteg vitára ad(hat) okot (amely vitából nem túl sok minden látszik ebben a folyóiratszámban), mivel mások szerint pedig a vallások/egyházak (illetve bizonyos vallások/egyházak) is jócskán felelősek napjaink ökológiai válságáért - a megoldás pedig sokuk szerint a modernitás még erőteljesebb kiteljesítése volna.

Az Ars Naturae viszont épp hogy bírálja a modernitást. Olyannyira, hogy a modernitáskritika a másik állandóan visszatérő motívum a kötetben - annak minden megszokott erényével és hátrányával együtt. Erényével, mert kultúránk alapvető meggyőződéseire és értékrendjére ritkán szoktunk rákérdezni, azokat jellemzően természetesnek, sőt univerzálisnak tekintjük. A modernitás kritikusai ellenben ráirányítják figyelmünket ezekre, amiért nem lehetünk eléggé hálásak nekik. Ugyanakkor hátrányával is, mert ugyanők sokszor beleesnek abba a csapdába, hogy a premodern időket romanticizálják, idealizálják. Rutilio Sermonti szerint például "az úgynevezett modern civilizációt megelőzően semmiféle, a legcsekélyebb fenyegetés sem létezett a bioszférára nézve" (132.o.). Igen elhomályosult látásmód az, amely nem hajlandó tudomást venni sem az ember korábbi, sokszor pusztító mértékű bioszféra-átalakító tevékenységéről, sem pedig többek között a vulkánok, meteoritok és eljegesedések olykor kvázi-sterilizáló hatásáról a földtörténet során.

Összhangban a modernitáskritikával a kötet nem csupán az Észre próbál hatni. A Mellékletben verseket is olvashatunk, nem túl meglepő módon a romantikus Wordsworth-től és a preromantikus Hölderlintől. Az Ars Naturae amúgy sem idegenkedik az utánközlésektől: ebbe a kategóriába esik még három Hamvas Béla-szöveg és két további tanulmány is. Az írások többsége azonban itt olvasható magyarul először, jórészt külföldi szerzők tollából, igényes fordításban. Külön erénye a kötetnek, hogy elsősorban itthon kevésbé ismert gondolkodók munkáiból válogat. Ráadásul a szokottal ellentétben nem ad elsőbbséget az angolszász vonalnak: többek között német, osztrák, olasz és "keleti" szerzők írásai is megtalálhatók a számban. Legutóbbiak közül külön említést érdemel a három szöveggel is szereplő iráni muszlim - bár ma már az Egyesült Államokban élő - vallástudós, Seyyed Hossein Nasr, akinek világos, hatalmas műveltségről tanúskodó írásai a kötet gyöngyszemei közé tartoznak. Döntően huszadik századi szövegek szerepelnek a számban, jó néhány közülük még a század közepéről származik. (E régi írások beválogatása is jelzi a szerkesztők bátor antimodern álláspontját.) A fordításokon és az utánközléseken kívül három eredeti tanulmányt is találunk a kötetben a környezeti nevelés témájában.

A "Természet Művészete" szerkesztői magasra tették a mércét ezzel a színvonalas indítással. Minden évben egy (dupla)szám megjelentetését tervezik. Reménykedjünk abban, hogy még számos, legalább ennyire nívós kötet kerül ki a kezeik közül!

Takács-Sánta András

(Forrás: Zöldirodalom levelezőlista)

*

A zoldirodalom@vedegylet.hu levelezőlistát szerkeszti: Demeter Katalin, Lőbb Henriett, Munkácsi Zsuzsa és Takács-Sánta András. A mintegy 700 címzetthez eljutó listán olyan kiadványokat (könyvek, folyóiratok, civil szervezetek anyagai) ismertetünk, amelyek explicit módon foglalkoznak az ökológiai fenntarthatóság témakörével. Megköszönjük, ha felhívja figyelmünket ilyenekre (lehetséges beszerzési helyükkel együtt)! Örömmel vesszük azt is, ha ajánlja ismerőseinek ezt a levelezőlistát. Feliratkozni a https://listserv.nordtelekom.hu/mailman/listinfo/zoldirodalom címen, vagy pedig Takács-Sánta András szerkesztőnél (tsa [kukac] mail.datanet.hu) lehet. Ugyanitt kérhető a leiratkozás, illetve a listán szereplő e-mail cím megváltoztatása is. A lista bárki által kereshető, 2001 óta folyamatosan bővülő archívuma a http://listserv.nordtelekom.hu/pipermail/zoldirodalom címen érhető el.

*

Érdemes ellátogatni a Greenfo kiadványfigyelő oldalára is:www.greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/index.php.

VÉDEGYLET

1114 Budapest

Bartók Béla út 19.

T.: (06 1) 269 42 51

www.vedegylet.hu

______________________________

_________________Zoldirodalom mailing list

Zoldirodalom@vedegylet.hu

http://listserv.nordtelekom.hu/mailman/listinfo/zoldirodalom