Ökofilozófiai műhelyünk új honlapja

arsnaturae.hu

Az Ars Naturæ Online az Életharmónia Alapítvány ökofilozófiai műhelyének internetes oldala. Elsősorban környezetfilozófiai, társadalmi, kulturális kérdések állnak vizsgálatainak középpontjában, szorosabban véve pedig a tradicionális és a modern civilizációk alapjait, az archaikus és a mai ember természettel való kapcsolatát, létszemléleti állásfoglalásait, értékrendjét, tevékenységeinek motivációit és hatásait, röviden szólva, az ember önmagához és környezetéhez való viszonyát kutatja.

Ebből kiindulva foglalkozik a környezeti nevelés, a mélyökológia és a humánökológia jelenkori feladataival, lehetőségeivel, továbbá a tudatökológia irányvonalának kidolgozásával, amely segítségével elfeledett vagy eddig nem látott távlatok nyílhatnak a világvallások, szellemi tradíciók természetszemléletének kutatásában és együttlátásában, illetve az ökológiai válság gyökereinek és megoldási lehetőségeinek feltárásában.